e-Defter

e-Defter

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

İnfoera Yazılım’ın geliştirdiği ve Gelir İdaresi Başkanlığından onayını aldığı Platform Bağımsız e-Defter uygulaması kullanılan ERP ya da Muhasebe paketi bağımsız olarak çalışabilmektedir.
İnfoera e-Defter çözümü, Global kurumlardan danışmanlık & denetim firmalarına, holdinglerden orta ölçekli şirketlere kadar, farklı alan sektörlerde müşterilerine hizmetler vermektedir.
İnfoera e-Defter çözümü, Platform Bağımsız onaylı olması sayesinde, özel yazılımlar, güncel olmayan teknolojilerde geliştirilmiş yazılımlar, bilinen global ve yerel tüm ERP’ler ve muhasebe paketleriyle beraber çalışabilmektedir.
İnfoera e-Defter çözümü, entegrasyon yetenekleri, sağladığı kontroller, farklı ERP’lerle yapılmış proje bilgi biriki ile öne çıkmaktadır.