e-Devlet

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMALARI

Elektronik Fatura (e-Fatura) Uygulaması 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’in yayımlanmasıyla birlikte devreye alınmıştır. e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.
E-Fatura Uygulamasından yararlanan kullanıcılar;
– Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir,
– Sistemde kayııtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir,
– Sistemde kayııtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir,

İnfoera, e-Fatura sisteminin Türkiye’de ilk tartışıldığı konseyin de içerisinde bulunan kadrosuyla geliştirdiği e-Fatura uygulamaları ve konuyla ilgili deneyimleriyle müşterilerine e-Fatura konusunda danışmanlık ve çözümler sunmaktadır. Türkiye’nin önde gelen ulusal ve uluslar arası şirketleri, holdingleri, otel zincirleri, perakendecileri İnfoera’nın geliştirmiş olduğu çözümler üzerinden e-Fatura sistemine entegre şekilde çalışmaktadır.

İnfoera müşterilerine online (Tam Entegrasyon) ve offline (GİB Portal ve Özel Entegratör’e uyum) modellerinde çalışılmak üzere iki farklı ürünü ile çözüm sunmaktadır. Her iki çözüm de belirli bir ERP sistemine bağımlı olmayıp, çok farklı ERP sistemleri (SAP, Netsis, MBS, Boss, Movex, Aforce, JDE, AS400,…) ile entegre çalışacak yapıda tasarlanmıştır.

İnfoera POINTS (Professional Offline Invoice Transfer System) ile GIB Portal ve Entegratör Fatura Yükleme çözümleri sunmaktadır.

İnfoera eLITE (Electronic Ledger and Invoice Transfer Environment) ürünü ile ERP’lerle tam entegrasyon çözümleri sunmaktadır.

İnfoera eLITE arşiv ile, fatura arşivleme çözümleri sunmaktadır.

İnfoera POINTS

İnfoera yazılım ekibi tarafından geliştirilen POINTS uygulaması, az sayıda fatura keserek GİB Portal kullanan ya da Özel Entegratör’lere yüklenmek üzere fatura hazırlamak isteyen şirketler için kullanıma sunulmuştur. Mükellefler üzerinde kendi özel alanları bulunan, şirketlerine özgü fatura dizaynlarında, mali mühür ile imzalanmış e-Fatura’larını İnfoera POINTS ile UBL-TR standartlarında oluşturarak ilgili platforma yükleyebilirler.

POINTS yazılımı kullanılan ERP’den bağımsız bir modelde çalışmaktadır. İnfoera’nın bugüne dek gerçekleştirdiği çok sayıda ERP entegrasyonu ile çok kısa sürede proje implementasyonu tamamlanabilmektedir.

İnfoera POINTS ile ERP’den oluşturulan fatura çıktısı ile entegre kullanılabildiği gibi standart “Fatura Şablon Dosyaları” yardımıyla da e-Fatura oluşturulabilmektedir. ERP’den uygun formatta (i-Doc, txt, xml, xsl, xslx, csv,…) alınan dosyalar POINTS’e yüklenerek görüntülenir, istenirse Senaryo seçimi değiştirilir ve kullanıcı onayı ile birlikte arşivlenmeye,GİB Portal’a yüklenmeye veya Entegratör’e gönderilmeye uygun formatta UBL-TR dosyası oluşturulur. Alternatif olarak istenilen formatta hazırlanmış Şablon dosya üzerinden fatura oluşturulması ile Manuel Fatura Düzenlenmesi’ne uygundur.

İnfoera POINTS ile oluşturulan e-Fatura özellikleri:
 Şirkete özgü Fatura Dizaynı yapılabilir.
 Şirkete özgün özel alanlar eklenebilir (Müşteri Kodu, Malzeme numarası, Şube bilgileri,…vb.)
 GİB Portal’da kullanılamayan UBL-TR bazında özel alanlar eklenebilir. (Additional Document Reference, Çoklu İrsaliye, Şube Kodu, Depo Kodu, Müşteri Kodu, Müşteri Malzeme Numarası (BuyersItemIdentification), Satıcı Malzeme Numarası (SellersItemIdentification),…vb.)
 Oluşturulan faturalar görüntülenebilir.
 Temel ve Ticari Senaryo seçimi yapılabilir.
 TL veya Döviz cinsinden fatura oluşturulabilir.
 Şablonlar üzerinden fatura oluşturulabilir.
 Oluşturulan faturalar pdf olarak saklanabilir.
 İADE faturaları düzenlenebilir.
 Manuel Fatura düzenlenebilir.
 Aynı anda birden çok fatura oluşturulabilir.

İnfoera eLITE (Electronic Ledger and Invoice Transfer Environment)

İnfoera yazılım ekibi tarafından geliştirilen eLITE uygulaması, e-Fatura sistemini Tam Entegrasyon yöntemiyle kullanacak şirketler için tasarlanmıştır. Bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan, çok sayıda fatura kesen, faturada kendine özgü geliştirmeleri olan ve faturalarını kendi sistemi üzerinden göndermek isteyen Mükellefler, Tam Entegrasyon yöntemini tercih etmektedirler.

İnfoera e-Fatura Uygulaması eLITE, esnek entergrasyon yetenekleri, dijital onay sistemiyle güçlendirilmiş fatura gönderim ve kabul süreçleri, güçlü raporlama yetenekleri ve denetim bilgilendirme sistemiyle holdinglerden, sigorta şirketlerine global ve yerel kurumlar tarafından tercih edilmektedir.

eLITE yazılımı kullanılan ERP’den bağımsız bir modelde çalışmaktadır. İnfoera’nın bugüne dek gerçekleştirdiği çok sayıda ERP entegrasyonu ve proje yönetim tecrübesi ile kısa sürede proje implementasyonu tamamlanabilmektedir.

İnfoera eLITE ile ERP’den oluşturulan fatura çıktısı ile entegre kullanılabildiği gibi standart “Fatura Şablon Dosyaları” yardımıyla da e-Fatura oluşturulabilmektedir. İstenilen formatta (i-Doc, xml, csv, txt, xlsx, xls,…vb) hazırlanmış Şablon dosya üzerinden fatura oluşturulması Manuel Fatura düzenlenebilmektedir.

eLITE üzerindeki “İş Akış Yönetimi” (Workflow Management) özelliği ile tüm fatura kabul ve fatura kesim işlemleri kontrol altına alınarak Satınalma Süreçleri ve Faturalama Süreçleri Yönetimi aktif hale gelmektedir. Gelen ve Giden faturalar özelliklerine göre ilgili kişilerin bulunduğu çok katmanlı Akışlara yönlendirilerek fatura kabul ve kesim işlemleri kayıt altına alınmaktadır.

eLITE “Kullanıcı Yönetimi” modülü ile kullanıcılara Operasyon ve Modül bazında hak tanımlaması yapılabilmektedir.

İnfoera eLITE sisteminin başlıca özellikleri:
 ERP bağımsız esnek yapıda dizayn edilmiştir. Farklı ERP’ler ile farklı entegrasyonlar gerçekleştirebilmektedir.
 Çok katmanlı Uygulama Mimarisi ile Uygulama, Database ve Arayüz katmanları farklı sunucular üzerine kurulabilir.
 Satınalma Yönetimi gerçekleştirilebilir.
 Şirkete özgü Fatura Dizaynı yapılabilir.
 Şirkete özgün özel alanlar eklenebilir (Müşteri Kodu, Malzeme numarası, Şube bilgileri,…vb.)
 GİB Portal’da kullanılamayan UBL-TR bazında özel alanlar eklenebilir. (Additional Document Reference, Çoklu İrsaliye, Şube Kodu, Depo Kodu, Müşteri Kodu, Müşteri Malzeme Numarası (BuyersItemIdentification), Satıcı Malzeme Numarası (SellersItemIdentification),…vb.)
 Oluşturulan faturalar görüntülenebilir.
 Temel ve Ticari Senaryo seçimi yapılabilir.
 TL veya Döviz cinsinden fatura oluşturulabilir.
 Şablonlar üzerinden fatura oluşturulabilir.
 Oluşturulan faturalar pdf olarak saklanabilir.
 İADE faturaları düzenlenebilir.